EURONET Logo

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında Euronet Telekom A.Ş. fiziksel ziyaretçileri hakkında sahip olduğu kişisel veriler için Veri Sorumlusu sıfatıyla;

 • Kurumun güvenliği için kamera kayıt görüntüleri,

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temininin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.


 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması ve kanunlarda ön görülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Euronet Veri Merkezi ’nin yetkilendirmiş olduğu personel tarafından bilgisayar ve log tutan cihazlar vasıtasıyla kayıt cihazlarında tutulduğu elektronik ortamda işlenmektedir.

  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE SAKLANMASI

  İşlenen kişisel verileriniz yurt içindeki;

 • Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde kamu kurumları, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
 • Bu kapsamda meşru menfaatler doğrultusunda işlenen kişisel veriler belirtilen amaç ve yöntemlerle kamera kayıtları 30 gün, log kayıtlarınız kanunun öngördüğü şekilde 2 yıl boyunca saklanacak ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

  Euronet Telekom A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak benimsediği ilkeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki madde 11 uyarınca ilgili kişinin haklarını ayrıntılı şekilde www.euronet.net.tr adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasından inceleyebilirsiniz.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Euronet Telekomünikasyon KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak Büyükdere cad. No:47/801 Bentek Plaza, Mecidiyeköy Şişli İstanbul/Türkiye adresine yazılı olarak, veya elektronik posta üzerinden [email protected] adresine iletebilirsiniz.

  Başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.